ממליצים עלינו - קאנטרי קלאב – סביון

לכבוד חברת דקמן

הנידון: עבודת הקמת עץ דק בקאנטרי סביון.

בחודש יוני 2014  הגיעו צוות מטעמכם לבצע עבודות הקמת דק עץ בסביבת הבריכה.

הרינו לציין לשבח את פועלם של צוות העבודה שנשלח ובראשם יקיר.

העבודה נעשתה באופן מקצועי, מדויק ויעיל מאוד ועל כך ציוני השבח.

בברכה ותודה מראש,

קאנטרי קלאב סביון